Uitgelicht

Pilot externe begeleiding
15-05-2024

Sinds 2024 voert speciaal onderwijs (so) in regio Nijmegen, onder de vlag van Punt Speciaal onderwijsgroep, een pilot uit met een extern begeleider. Deze stap werd genomen nadat het so op zowel de St. Maartenschool als Talita Koemi merkte dat steeds meer taken van intern begeleiders extern gericht waren.

Lees meer »
Leraren aan het woord
03-04-2024

Onze leraren zijn verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, didactische en  pedagogische proces van onze leerlingen. Eigenaarschap, kwaliteit, verbinding en veiligheid zijn onze kernwaarden.

Lees meer »
Interne audits
27-03-2024

Vanuit onderwijs en kwaliteit is de wens ontstaan om interne audits op onze scholen te organiseren. Hiervoor is een team vanuit verschillende functiegroepen geschoold, die per heden ons auditteam vormen. Zij kijken mee naar de manier waarop onderwijs en kwaliteit op onze scholen is ingericht, georganiseerd en hoe er wordt gedocumenteerd.

Lees meer »
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
09-01-2024

Een van de inspraakorganen van Punt Speciaal onderwijsgroep is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Al onze scholen worden hierin vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Er is ook een vertegenwoordiger van het bestuursbureau/Partner Passend Onderwijs (PPO)/Flexpunt en daarom is er altijd plek voor een extra ouder vanuit een van onze scholen.

Lees meer »
Groen licht voor Veelzijdig Opleiden in Diversiteit
22-06-2023

Punt Speciaal is penvoerder het partnerschap Veelzijdig Opleiden in Diversiteit. Het afgelopen jaar stond in het teken van beoordeling.

Lees meer »
Leerwerkplekken voor pabo-studenten
22-05-2023

Speciaal voor pabo-studenten bieden we vanuit Punt Speciaal onderwijsgroep leerwerkplekken aan in het partnerschap Veelzijdig opleiden in Diversiteit. Je hebt, als pabo-student, de keuze voor een leerwerkplek op al onze scholen. 

Lees meer »
Meekijken in het (voortgezet) speciaal onderwijs
17-05-2023

Ben je geïnteresseerd in onze onderwijsgroep of overweeg je om te werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs? We willen je graag de mogelijkheid bieden om vrijblijvend een kijkje te nemen op een van onze scholen. Of je nu al bijna een pabo-diploma op zak hebt of momenteel nog bezig bent met je opleiding, je bent van harte welkom om je aan te melden voor een bezoek.

Lees meer »
Punt Speciaal-dag
20-04-2023

Bijna 600 medewerkers van Punt Speciaal onderwijsgroep genoten op 11 april van een gezamenlijke (studie)dag.

Lees meer »
Veelzijdig opleiden in diversiteit
08-02-2023

Het bestuur van Punt Speciaal maakt deel uit van het partnerschap Veelzijdig opleiden in diversiteit.

Lees meer »
Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs
07-12-2022
Lees meer »
Psychologische veiligheid
18-11-2022

Een klimaat creëren waarin medewerkers openhartig durven zijn, fouten toegeven en ruimte voelen om van en met elkaar te leren. In het onderwijs groeit de belangstelling voor het thema psychologische veiligheid. Anne-Marie Wijffels nam samen met collega-locatieleiders van Punt Speciaal onderwijsgroep deel aan een werksessie onder leiding van Walter van den Elsen van de KPC Groep. Anne-Marie: “Psychologische veiligheid is in mijn ogen de basisvoorwaarde voor een lerende organisatie.”

Lees meer »
Meer dan de leraar
10-11-2022

​Punt Speciaal werkt, samen met vijf  Nijmeegse schoolbesturen en de HAN Nijmegen, aan de campagne "Meer dan de leraar". Met deze campagne willen we laten zien dat het vak van leraar interessant en boeiend is en zeer de moeite waard. 

Lees meer »
Oriëntatie op werk - Nederrijn
11-07-2022

Bezoek aan schoonmaakorganisatie Nederrijn in het kader van oriëntatie op werk

In het kader van oriëntatie op werk hebben leerlingen van de midden- en bovenbouw van een aantal scholen binnen Punt Speciaal onderwijsgroep een bezoek gebracht aan de Vereeniging te Nijmegen, waar schoonmaakbedrijf Nederrijn een presentatie gaf over schoonmaken.

Lees meer »