Meldingen- en klachtenprocedure

Meldingen (incident, voorval of probleem) en klachten proberen we zoveel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.   

Iets te melden? 
Bespreek dit met ons intern contactpersoon:

Lindsey Derix
06 86813540
l.derix@puntspeciaal.nl 

Formele klacht indienen?
Bekijk hier ons stroomschema melding- en klachtenregeling om een klacht in te dienen.

Externe vertrouwenspersonen

Wij werken met expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Zij zijn er voor onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers. 

Onze vertrouwenspersonen begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Hierbij de gegevens van onze externe vertrouwenspersonen:

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur

We proberen altijd intern de meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de inspectie van onderwijs benaderen.

Wat doet de vertrouwenspersoon? 

  • De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is.
  • De vertrouwenspersoon lost niks op maar helpt om een oplossing te bereiken.
  • De vertrouwensinspecteur zal aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is.
  • Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht. 

Raadplegen vertrouwensinspecteur

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (van 08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 1113111.