Medezeggenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is gesprekspartner van de bestuurder. Alle medezeggenschapsraden (mr) van onze scholen worden vertegenwoordigd binnen de gmr. Zowel door een ouder als door een medewerker. Ook ons bestuursbureau is vertegenwoordigd. De gmr houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep gelden. Alles wordt genotuleerd en intern geopenbaard. 

De gmr heeft advies- en instemmingsrecht op beleid dat voor alle scholen geldt. Na advies of instemming vanuit de gmr is het bovenschools beleid en geldt dit voor alle scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep. Elke school heeft een mr die bestaat uit ouders en medewerkers met als gesprekspartner hun regiodirecteur en/of locatieleiders. De mr houdt zich bezig met schoolbeleid.

Meer lezen? Bij documenten staat het meest recente jaarverslag van de gmr. 

Voor vragen en/of opmerkingen neem vrijblijvend contact op met de voorzitter: 
Kathy van der Horst