Privacyverklaring

Punt Speciaal onderwijsgroep verwerkt gegevens om de verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. We zijn ons bewust van de privacywetgeving en zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan van de persoonsgegevens van onze leerlingen, medewerkers, als ook die van ouders en sollicitanten. Onder dit kopje vindt u welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Daarnaast vindt u wat uw rechten als betrokkene zijn.  

Documenten privacy:

Wanneer u een vraag heeft over privacy, kunt u in eerste instantie terecht bij de locatieleider van uw school.