Privacyverklaring

Punt Speciaal onderwijsgroep verwerkt gegevens om de verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. We zijn ons bewust van de privacywetgeving en zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan van de persoonsgegevens van onze leerlingen, medewerkers, als ook die van ouders en sollicitanten.

We omschrijven hieronder welke gegevens we met welk doel verzamelen en wat de rechten van de betrokkenen zijn. 

Documenten privacy:

Bij vragen over privacy kan men terecht bij locatieleiders op school of de directeur bedrijfsvoering binnen het bestuursbureau.