Organisatiestructuur

Onze stichting is gericht op (voortgezet) speciaal onderwijs, oftewel so en vso. In totaal werken er ruim 550 medewerkers op 20 locaties in de volgende regio’s:

 • Land van Maas en Waal
 • Nijmegen en omgeving
 • Noord-Limburg
 • Rivierenland

Bekijk hier de regio's van onze scholen. 

Samen vormen we Punt Speciaal onderwijsgroep en spelen we in op vragen van de leerlingen vanuit onze missie, visie en de daarbij behorende kernwaarden.

Structuur

Werner Willemsen is bestuurder van Punt Speciaal en is daarmee eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

De raad van toezicht is ons wettelijk toezichthouder.

De bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau.

Horizontale verantwoording vindt plaats op bestuursniveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Lees hier meer over de gmr.

Onze scholen zijn verdeeld in verschillende regio’s met eigen regiodirecteuren. Op de scholen worden de teams aangestuurd door onze locatieleiders. De teams bestaan uit:

 • leraren
 • onderwijsassistenten
 • intern begeleiders
 • orthopedagogen
 • logopedisten
 • secretariaat
 • enzovoorts

Verantwoording op schoolniveau vindt plaats via de medezeggenschapsraden op de scholen, meer informatie is te vinden op de scholenwebsites (zie onderaan).

Organogram