Praktisch

  • Documenten 
    Hier staan documenten zoals ons bestuursverslag, het meerjarenbeleidsplan en het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

  • Meldingen en klachten 
    Hier staat informatie over de meldingen- en klachtenprocedure. Contactgegevens van de stichting geschillen commissies bijzonder onderwijs en van de vertrouwensinspecteur staan er ook op. 

  • Contact 
    De contactgegevens van onze stichting staan hier en er is ook een contactformulier beschikbaar.