Ondersteuning passend onderwijs

Vanuit de deskundigheid van ondersteuning passend onderwijs begeleiden we leerlingen en medewerkers in het regulier onderwijs met als doel zo inclusief mogelijk onderwijs. Daarnaast begeleiden we, als dat mogelijk is, terugplaatsingen van leerlingen van Punt Speciaal onderwijsgroep naar reguliere scholen.

Wij geloven dat het essentieel is dat leerlingen zoveel mogelijk deelnemen aan verschillende activiteiten. Schrijven, bewegend onderwijs en buitenspelen worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen waarbij zelfredzaamheid het uitgangspunt is. Ondersteuning passend onderwijs deelt waardevolle kennis met leraren over aandacht, planning en grove en fijne motoriek om hen te ondersteunen in dit proces.

Het monitoren van de belasting en inspanning van leerlingen is een van onze prioriteiten. We leren leraren signalen van bijvoorbeeld vermoeidheid herkennen en interventies af te stemmen op de leerling en de leeromgeving. Bijvoorbeeld door te reageren met passende rustmomenten. Onze ondersteuners voor passend onderwijs bieden praktische handvatten aan zowel leerlingen als leraren om hiermee om te gaan.

We hechten veel waarde aan open communicatie en houden nauw contact met zowel ouders als experts om ervoor te zorgen dat de behoeften van de leerling volledig begrepen worden.