Over Punt Speciaal

Punt Speciaal onderwijsgroep biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen (4 tot 20 jaar) die specifieke, individuele ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen door het aanbieden van maatwerk, met als doel voor elke leerling een volwaardige plek in de maatschappij.

Onze visie is dat we onderwijs, begeleiding en expertise in elke regio thuisnabij aanbieden. Binnen en in samenwerking met het regulier onderwijs, in het werkveld en op onze scholen. We werken met iedere leerling toekomstgericht! 

Zie hier de samenvatting van Richtpunt, ons meerjarenbeleidsplan. 

De raad van toezicht (rvt) schreef over Richtpunt:

"Als rvt zullen wij deze koers positief kritisch en met vertrouwen blijven volgen" en "Ik vind het mooi dat de leerling in zijn/haar behoefte centraal is gesteld."

Lees Richtpunt hier

Infographic

Infographic Richtpunt

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Een van de inspraakorganen van Punt Speciaal onderwijsgroep is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Al onze scholen worden hierin vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Er is ook een vertegenwoordiger van het bestuursbureau/Partner Passend Onderwijs (PPO)/Flexpunt en daarom is er altijd plek voor een extra ouder vanuit een van onze scholen.

Lees meer

Groen licht voor Veelzijdig Opleiden in Diversiteit

Punt Speciaal is penvoerder het partnerschap Veelzijdig Opleiden in Diversiteit. Het afgelopen jaar stond in het teken van beoordeling.

Lees meer

Werken bij

Hecht jij veel waarde aan eigenaarschap, veiligheid, kwaliteit en verbinding? Op zoek naar een goede baan in het (voortgezet) speciaal onderwijs? 

Ga naar werken bij voor:

  • vacatures
  • een open sollicitatie
  • vrijblijvend contact
  • arbeidsvoorwaarden
  • vervangingspool (Flexpunt)

“Elke leerling van Punt Speciaal onderwijsgroep mag en kan een individu zijn,”

aldus een onderwijsassistent van Punt Speciaal.

Contact

Wilt u meer informatie over ons bestuursbureau? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bestuursbureau

Crediteurenadministratie

crediteuren@puntspeciaal.nl

Pers 

pers@puntspeciaal.nl