Documenten

Punt Speciaal onderwijsgroep is een algemeen nut beogende instelling (anbi).
Hierbij de documenten die verplicht openbaar zijn: 

onderwijsgroep

Bestuursverslag 2021

onderwijsgroep

Meerjarenbeleidsplan

onderwijsgroep

Jaarverslag gmr 2022