Documenten

Punt Speciaal onderwijsgroep is een algemeen nut beogende instelling (anbi).
Hierbij de documenten die verplicht openbaar zijn: 

Wet Normering Topinkomens

Bestuursverslag 2023

Meerjarenbeleidsplan Richtpunt

Jaarverslag gmr 2023