Documenten

Punt Speciaal onderwijsgroep is een algemeen nut beogende instelling (anbi).
Hierbij de documenten die verplicht openbaar zijn: 

onderwijsgroep

Wet Normering Topinkomens

onderwijsgroep

Bestuursverslag 2022

onderwijsgroep

Meerjarenbeleidsplan Richtpunt

onderwijsgroep

Jaarverslag gmr 2023