Veelzijdig opleiden in diversiteit

« Terug naar overzicht
08-02-2023

Het bestuur van Punt Speciaal maakt deel uit van het partnerschap Veelzijdig opleiden in diversiteit.

Dit partnerschap waarin zowel besturen uit het primair onderwijs als het gespecialiseerd onderwijs uit de regio rondom Arnhem en Nijmegen zitting hebben, werkt nauw samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij hebben als doel om toekomstige leraren kennis te laten maken met de diversiteit van de onderwijscontext.  

Samen opleiden bestaat al lang, maar het gespecialiseerd onderwijs was daar als partner nauwelijks meer bij betrokken. In het licht van speciaal (inclusief) onderwijs neemt de vraag toe naar leraren met kennis en expertise van leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte, in zowel het reguliere als in het gespecialiseerd onderwijs. Punt Speciaal biedt deze expertise en door de samenwerking in het partnerschap is het voor studenten mogelijk geworden om stage te lopen op een van onze scholen. Hier kunnen studenten hun expertise vergroten en te leren aansluiten bij de speciale ontwikkelings- en ondersteuningsvragen van leerlingen. Zo kunnen de studenten ook hun handelen in een multidisciplinaire omgeving vergroten. 

Ga naar de website voor meer informatie.