Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

« Terug naar overzicht
09-01-2024

Een van de inspraakorganen van Punt Speciaal onderwijsgroep is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Al onze scholen worden hierin vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Er is ook een vertegenwoordiger van het bestuursbureau/Partner Passend Onderwijs (PPO)/Flexpunt en daarom is er altijd plek voor een extra ouder vanuit een van onze scholen.

De gmr heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht op (beleids)organisatorische onderwerpen die bij tenminste de helft van de scholen spelen.

De gmr gaat zes keer per jaar in gesprek met het bestuur en directeur bedrijfsvoering. De personeelsgeleding van de gmr, ook wel pgmr, heeft daaraan voorafgaand een eigen overleg.

Volgens de voorzitter voldoet een ideale gmr-vergadering aan de onderstaande kenmerken:

Veiligheid en onderling vertrouwen, laat elkaar in de waarde;

Harmonieus met een open sfeer;

Gestructureerd dialoog;

Positief doelgericht;

Iedereen draagt iets bij;

Iedereen houdt een goed gevoel over aan de bijeenkomst.

We zijn als gmr enorm gegroeid, zowel in omvang (voltallig!) als in professionaliteit. Zo werken we hard aan het teamgevoel en heeft iedereen inmiddels een eigen expertisegebied waarmee we een duidelijkere rolverdeling voor onszelf hebben gecreëerd. Dit draagt bij aan een meer duurzame gmr waar iedereen nauw bij betrokken is.

De gmr houdt zich vast aan Richtpunt (het meerjarenbeleidsplan van Punt Speciaal) en toets de beleidsstukken hieraan. Soms houden wij het bestuur scherp en andersom net zo. Bijvoorbeeld wanneer we ons mee laten slepen in emoties die ontstaan vanuit betrokkenheid.” Aldus de voorzitter van de gmr.

Ouderlid gmr zegt het volgende: “Ik vind het belangrijk dat de stem van ouders gehoord wordt binnen de organisatie. Niet alleen op school, maar binnen heel Punt Speciaal. Als ouder heb je vaak een ander bril op, waardoor er anders gekeken wordt naar bepaalde zaken. Daardoor kun je samen tot een visie komen. Er was op het moment dat ik mij aanmeldde een plekje open in de gmr. Was er een plek in de mr geweest, dan vond ik dat ook goed. Nu ik in de gmr zit vind ik het ook wel heel erg interessant om ook te zien/horen hoe het ook op de andere scholen gaat. Ik vind het belangrijk om het te hebben over het onderwijs.

Het onderwijs blijft continu veranderen. Hierover spreken en meedenken over hoe dit handen en voeten te geven vind ik belangrijk.”

Vragen of opmerkingen voor de gmr? Mail dan de voorzitter, Kathy van der Horst: k.vanderhorst@puntspeciaal.nl.