22-06-2023

Punt Speciaal is penvoerder het partnerschap Veelzijdig Opleiden in Diversiteit. Het afgelopen jaar stond in het teken van beoordeling.

Op 9 mei kwam een panel op bezoek om een goed beeld te krijgen over het functioneren van ons partnerschap. Minister Wiersma heeft besloten dat het partnerschap Veelzijdig Opleiden in Diversiteit voldoet aan de basiskwaliteit! Dat betekent dat het partnerschap voortgezet wordt. Zo kunnen Pabo-studenten blijven profiteren van de mogelijkheid om zowel op een reguliere- als gespecialiseerde leerwerkplek ervaringen op te doen.

We zijn allemaal enthousiast om de komende jaren door te ontwikkelen en onze missie/visie te verankeren.