Aanmeldprocedure

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Stap 1

Kennismaken

Om uit te zoeken welke school bij uw kind past, dient u eerst te weten wat hij/zij nodig heeft. Soms wordt dit pas gedurende het aanmeldproces duidelijk. Het is dan ook van groot belang om te weten wat onze school voor uw kind kan betekenen, zowel in de basisondersteuning als eventuele extra ondersteuning. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Vindt u dat onze school aansluit bij de behoeften van uw zoon of dochter? Maak dan nu een kennismakingsgesprek en kom langs voor een rondleiding.

Stap 2

Aanmelden

Soms is het heel duidelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere (basis)school in de regio niet kan bieden. Dan kunt u zich direct aanmelden op onze school. Als uw zoon of dochter al op een reguliere school zit en u bent met deze school overeen gekomen dat speciaal (voortgezet) onderwijs nodig is voor uw kind, dan dienen zij een ontwikkelingsperspectief (opp) op te stellen.

Onze school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelden en zorgt voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv).

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op uw school?
Soms weet u al dat uw kind extra hulp nodig heeft als het voor het eerst naar school gaat. Het is goed om dat te vermelden bij de aanmelding. Onze school heeft dan zes weken om te onderzoeken welke hulp uw kind nodig heeft en of wij die kunnen bieden. Wij maken dan een ontwikkelingsperspectief (opp), of u levert die aan vanuit de vorige school (indien van toepassing).

Soms hebben we meer informatie nodig of moeten we onderzoek doen om te weten welke soort hulp en hoeveel hulp uw kind nodig heeft. Dan kunnen we vier weken extra tijd hiervoor krijgen. Wij laten u weten welke informatie of welk onderzoek we nodig hebben en waarom. De zorgplicht van onze school begint bij de aanmelding, wat betekent: als wij de hulp voor uw kind niet zelf kunnen geven, dan helpen we u om een andere school te zoeken. Als er een andere school is gevonden voor uw kind, dan meld u hem of haar aan bij die school. Die nieuwe school heeft dan zorgplicht voor uw kind en onze zorgplicht stopt dan.

Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?
Dat kan. Maar dat wel worden vermeldt bij de aanmelding. U moet ook vertellen op welke school u uw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplicht.

Aanmeldformulier

Ouders/verzorgers

Kind

Stap 3

Inschrijven

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden kijken wij of we uw kind kunnen inschrijven en dit laten we je weten. Wel begint onze zorgplicht vanaf de aanmelding. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook wanneer wij uw kind niet kunnen inschrijven. Welke school het beste bij uw kind past, staat dan in het ontwikkelingsperspectief (opp). Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die wij, indien nodig, voor uw kind aanvragen.

Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging zorg en onderwijs (IATB) Punt Speciaal onderwijsgroep is druk bezig om de organisatie van passende toelaatbaarheidsverklaring (tlv), taxivervoer, Zorg Binnen Onderwijs (ZBO), revalidatieprogramma, enzovoorts weg te nemen bij de ouders. Dit door de Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging zorg en onderwijs (IATB) in te zetten. Deze commissie bespreekt samen met de ouders hoe ondersteuning het beste afgestemd en vormgegeven kan worden. In deze commissie zitten naast de ouders ook vertegenwoordigers van gemeente, van het samenwerkingsverband, van Punt Speciaal en indien nodig externe experts. Nieuwe leerlingen van de St. Maartenschool kunnen hier al gebruik van maken. Op de andere scholen begeleid de trajectbegeleider de ouders hier nog in.

 • Kennismaken

  Om uit te zoeken welke school bij uw kind past, dient u eerst te weten wat hij/zij nodig heeft. Soms wordt dit pas gedurende het aanmeldproces duidelijk. Het is dan ook van groot belang om te weten wat onze school voor uw kind kan betekenen, zowel in de basisondersteuning als eventuele extra ondersteuning. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

  Vindt u dat onze school aansluit bij de behoeften van uw zoon of dochter? Maak dan nu een kennismakingsgesprek en kom langs voor een rondleiding.

 • Aanmelden

  Soms is het heel duidelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere (basis)school in de regio niet kan bieden. Dan kunt u zich direct aanmelden op onze school. Als uw zoon of dochter al op een reguliere school zit en u bent met deze school overeen gekomen dat speciaal (voortgezet) onderwijs nodig is voor uw kind, dan dienen zij een ontwikkelingsperspectief (opp) op te stellen.

  Onze school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelden en zorgt voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv).

  Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op uw school?
  Soms weet u al dat uw kind extra hulp nodig heeft als het voor het eerst naar school gaat. Het is goed om dat te vermelden bij de aanmelding. Onze school heeft dan zes weken om te onderzoeken welke hulp uw kind nodig heeft en of wij die kunnen bieden. Wij maken dan een ontwikkelingsperspectief (opp), of u levert die aan vanuit de vorige school (indien van toepassing).

  Soms hebben we meer informatie nodig of moeten we onderzoek doen om te weten welke soort hulp en hoeveel hulp uw kind nodig heeft. Dan kunnen we vier weken extra tijd hiervoor krijgen. Wij laten u weten welke informatie of welk onderzoek we nodig hebben en waarom. De zorgplicht van onze school begint bij de aanmelding, wat betekent: als wij de hulp voor uw kind niet zelf kunnen geven, dan helpen we u om een andere school te zoeken. Als er een andere school is gevonden voor uw kind, dan meld u hem of haar aan bij die school. Die nieuwe school heeft dan zorgplicht voor uw kind en onze zorgplicht stopt dan.

  Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?
  Dat kan. Maar dat wel worden vermeldt bij de aanmelding. U moet ook vertellen op welke school u uw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplicht.

 • Inschrijven

  Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden kijken wij of we uw kind kunnen inschrijven en dit laten we je weten. Wel begint onze zorgplicht vanaf de aanmelding. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook wanneer wij uw kind niet kunnen inschrijven. Welke school het beste bij uw kind past, staat dan in het ontwikkelingsperspectief (opp). Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die wij, indien nodig, voor uw kind aanvragen.

  Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging zorg en onderwijs (IATB) Punt Speciaal onderwijsgroep is druk bezig om de organisatie van passende toelaatbaarheidsverklaring (tlv), taxivervoer, Zorg Binnen Onderwijs (ZBO), revalidatieprogramma, enzovoorts weg te nemen bij de ouders. Dit door de Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging zorg en onderwijs (IATB) in te zetten. Deze commissie bespreekt samen met de ouders hoe ondersteuning het beste afgestemd en vormgegeven kan worden. In deze commissie zitten naast de ouders ook vertegenwoordigers van gemeente, van het samenwerkingsverband, van Punt Speciaal en indien nodig externe experts. Nieuwe leerlingen van de St. Maartenschool kunnen hier al gebruik van maken. Op de andere scholen begeleid de trajectbegeleider de ouders hier nog in.