Regiodirecteur

  • Land van Maas en Waal
  • Reageer voor: 31-05-2023
  • Hbo+
  • Aantal wtf: 1 wtf

Introductie

Punt Speciaal onderwijsgroep omvat zes scholen voor speciaal onderwijs: Talita Koemi (Nijmegen), De Kom (Druten), De Cambier (Tiel), Mikado (Gennep), Werkenrode School (Groesbeek) en St. Maartenschool (Ubbergen). Wij verzorgen onderwijs voor circa 1.200 leerlingen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast coördineert  Partner Passend Onderwijs de specifieke ondersteuning van leerlingen in het reguliere onderwijs. Het bestuursbureau is gevestigd in Malden. 

Omschrijving

Punt Speciaal verwelkomt graag een regiodirecteur voor de regio’s Gennep en Tiel. 

Wat ga je doen?  
De regiodirecteur heeft de integrale leiding over de scholen en nevenlocaties in deze regio’s. Hieronder vallen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering, het operationele management (waaronder de bedrijfsvoering) en het leidinggeven. Je bent een deskundige op jouw terrein, je werkt intensief samen met de locatieleiders op je scholen, met de andere regiodirecteuren, directeur bedrijfsvoering en bestuurder.  

Dit verwachten wij van jou:
Je hebt leidinggevende ervaring in het (speciaal) onderwijs. Je onderschrijft onze kernwaarden eigenaarschap, verbinding, veiligheid en kwaliteit. Ons meerjarenbeleidsplan Richtpunt staat centraal en vanuit die basis ga je innovatief te werk en zorg je voor eenduidigheid van de locaties. Daarnaast doe je recht aan de eigenheid van de twee scholen, lees hieronder wat elke school precies zoekt. Je houdt het overzicht en motiveert je locatieleiders en anderen; je creëert draagvlak. Je bent inspirerend voor je collega’s, bezit relativeringsvermogen en weet koers te houden. Je bent bereid te leren en verdere ervaring op te doen. Je bent in het bezit van een afgeronde relevante opleiding op hbo+ niveau.  

De functie is onderverdeeld in drie resultaatsgebieden, zoals hierboven beschreven. Voor de precieze omschrijving, taken, verantwoordelijkheden en voor de vereiste kennis en ervaring, klik je hier

Verwachtingen vanuit De Cambier: 
De Cambier zoekt een directeur die de school vertegenwoordigt in de regio (gemeente, samenwerkingsverband, andere partijen), die meedenkt over het lange termijn beleid en de dagelijkse gang van zaken aan de locatieleiders over laat, die financiële kaders stelt en bewaakt, kritische vragen stelt over het beleid dat de locatieleiders voeren en hen waar nodig ondersteunt.  

Verwachtingen vanuit Mikado:  
Mikado zoekt een verbinder tussen alle lagen, een directeur die in mogelijkheden en buiten de kaders kan denken, die er geen doekjes om windt, laagdrempelig is en met humor en positiviteit te werk gaat.  

Dit bieden wij jou:
Een bruisende en innovatieve organisatie die midden in de maatschappij staat. Punt Speciaal is een pionier als het gaat om inclusief onderwijs. Een dynamische werkomgeving met enthousiaste en betrokken collega’s. Inspirerende locaties en samenwerkingen: Mikado so en Mikado vso in Gennep, Foooocus in Cuijk, “De Wingerd” in Cuijk; De Cambier (so/vso) in Tiel, “De Hoge Hof” in Kapel-Avezaath en project “Vso-PrO, project “Werkzaak”. 

Het gaat om een dienstverband van 40 uur per week. Salariëring conform cao PO schaal D13. 

Wil je meer weten?  
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Werner Willemsen (bestuurder) via e-mail naar w.willemsen@puntspeciaal.nl.  

Heb je interesse en wil je solliciteren?  
Tot 24 mei 2023 kun je je cv met motivatiebrief mailen naar vacatures@puntspeciaal.nl met onderwerp regiodirecteur.  Het invullen van een disc-profiel is onderdeel van de procedure.  

Solliciteren

Vacature

“Punt Speciaal zet mijn kwaliteiten goed in, laat mij meedenken en geeft mij autonomie en verantwoordelijkheid. Ik heb een veelzijdige baan.”

aldus senior-managementassistent Punt Speciaal.