15-07-2022

Locatie:        Werkenrode School, Nijmeegsebaan 9a, Groesbeek

Tijd:               10.00 – 14.00 uur

Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseren enkele scholen (De Kom, Mikado, Talita Koemi en Werkenrode School) van Punt Speciaal onderwijsgroep een informatiedag ‘Oriëntatie Op de Toekomst’.

Tijdens deze dag informeren wij u over o.a. wet- en regelgeving rondom indicaties voor bv. Wajong, Wlz (Wet langdurige zorg), de participatiewet en de diverse uitstroommogelijkheden richting arbeid en dagbesteding in de regio Nijmegen, Druten, Gennep e.o.

Ook kan informatie m.b.t. wonen en vrije tijd worden ingewonnen bij de diverse standhouders van zorgaanbieders uit de regio.

Iedereen die betrokken is en zich wil oriënteren op de toekomstige mogelijkheden van onze leerlingen is van harte welkom!

Direct na de zomervakantie wordt informatie en een aanmeldformulier verstuurd aan ouders en personeel van de betrokken scholen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: g.eickmans@puntspeciaal.nl

Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Wij zien u graag die dag!

De werkgroep OOT-dag