Bestuursbureau Onderwijsgroep
Punt Speciaal

Grote Loef 1
6581 JE Malden
024-3505335
info@puntspeciaal.nl

ANBI Documenten

In deze map vindt u alle gegevens die Onderwijsgroep Punt Speciaal verplicht is als ANBI openbaar te publiceren.
Onderwijsgroep Punt Speciaal is een holding die bestaat uit twee onderwijsorganisaties, namelijk OZG (Onderwijscentrum Zuid Gelderland) en MeTander.

Fiscale nummers:

De Holding: 8517.80.520

OZG: 8115.05.194

MeTander: 8144.20.801

Contactgegevens:

Postadres 

Bezoekadres

Grote Loef 1
6581 JE Malden

Grote Loef 1
6581 JE Malden


Telefoonnummer: 024-3505335
e-mail: info@puntspeciaal.nl
website: www.puntspeciaal.nl

Bestuurssamenstelling:
dr. W.L. (Werner) Willemsen, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht
drs. H.F .A.M. Huijsmans, voorzitter

Leden:
dhr. J.A.L. Lemmen
dhr. H.J.C. Vreeswijk
mw. dr. W.M.J. Wentink
dhr. P.A.J. van Herpen

In een aantal bijlages vindt u het beleidsplan ‘Expertise verbinden’ met daarin opgenomen de strategische doelen.


De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekeningen die hier als bijlagen zijn gepubliceerd.

In dit verslag vindt u een korte weergave van zaken die in het jaar 2015 (deels) gerealiseerd zijn. Ontwikkelingen waar Onderwijsgroep Punt Speciaal trots op is. Daarom willen we dat graag met u delen.

Onderwijsgroep Punt Speciaal heeft geen specifiek beloningsbeleid, maar hanteert de uitgangspunten zoals geformuleerd in  de cao PO (2014-2015).

Werner Willemsen, bestuurder
oktober 2016