Bestuursbureau Onderwijsgroep
Punt Speciaal

Grote Loef 1
6581 JE Malden
024-3505335
info@puntspeciaal.nl

Vacatures
Documenten
Inloggen
Outlook

ANBI Documenten

In deze map vindt u alle gegevens die Onderwijsgroep Punt Speciaal verplicht is als ANBI openbaar te publiceren.

Fiscaal nummer:

Onderwijsgroep Punt Speciaal: 8144.20.801

Contactgegevens:

Postadres 

Bezoekadres

Grote Loef 1
6581 JE Malden

Grote Loef 1
6581 JE Malden


Telefoonnummer: 024-3505335
e-mail: info@puntspeciaal.nl
website: www.puntspeciaal.nl

Bestuurssamenstelling:
dr. W.L. (Werner) Willemsen, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht
drs. H.F .A.M. Huijsmans, voorzitter

Leden:
drs. G.J.A.W.M. Wouters
dhr. H.J.C. Vreeswijk
mw. dr. W.M.J. Wentink
dhr. P.A.J. van Herpen

In een aantal bijlages vindt u het beleidsplan ‘Expertise verbinden’ met daarin opgenomen de strategische doelen.


De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening die hier als bijlagen is gepubliceerd.

 

Werner Willemsen, bestuurder